سخنگوی دولت از افزایش ۵۰ درصدی میزان خرید تضمینی گندم خبر داد. علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت گفت: تا پایان هفته گذشته میزان خرید تضمینی گندم از ۱ و نیم میلیون تن گذشت که نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.