وزیر خارجه اردن تایید کرد که سوریه از میان ۲۲ عضو اتحادیه عرب رای کافی برای بازپس گیری کرسی خود را دارد. ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن گفت: سوریه به زودی می‌تواند به اتحادیه عرب بازگردد؛ اما چالش‌های زیادی در انتظار آن برای حل مناقشه‌ای است که بیش از یک دهه در این کشور ادامه دارد. الصفدی در اظهاراتی در گفت‌وگو با شبکه سی.ان.ان آمریکا با بیان اینکه سوریه از بین ۲۲ عضو اتحادیه عرب رای کافی برای بازپس گیری کرسی خود را دارد، خاطرنشان کرد: بازگشت به اتحادیه اتفاق خواهد افتاد و به لحاظ نمادین مهم خواهد بود. وی افزود: این فقط آغاز فروتنانه فرآیندی است که با توجه به پیچیدگی‌های بحران بسیار طولانی، دشوار و چالش برانگیز خواهد بود. صفدی گفت: تمایل سوریه برای دستیابی به پیشرفت واقعی در حل و فصل مناقشه، به این کشور کمک خواهد کرد تا حمایت مهم اعراب را برای فشار جهت پایان نهایی تحریم‌های غرب، که مانع بزرگی برای شروع تلاش‌های بازسازی بزرگ است، جلب کند. وزیر خارجه اردن چند روز پیش به همتای روس خود اطمینان داده بود که باید اقدامات مشخصی برای اجرای مفاد نشست مشورتی امان انجام شود.