رئیس جمهور فرانسه خواهان به راه افتادن جنبش ساخت اروپا در این قاره برای مقابله با سیاست‌های آمریکا شد. به گزارش آناتولی، امانوئل ماکرون گفت که درخواستش در این قاره با هدف حمایت از شبکه صنعتی اروپا، اشتغالزایی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری برای مقابله با سیاستهای آمریکا است. ماکرون در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که پیش از نشستش با اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد در پاریس داشت، خاطر نشان کرد، تمرکز مذاکراتش بر وضعیت اقتصادی اروپا است. او بیان کرد: همانطور که شما می‌دانید نظر من این است که ما نیاز به یک استراتژی ساخت اروپا در پاسخ به تغییرات در جهان و همچنین سیاست های آمریکا داریم و این کاملا مشروع است. ماکرون در ادامه این اظهاراتش خواستار حفظ بافت شبکه صنعتی اروپا، اشتغالزایی، افزایش رقابت‌پذیری و تولید انرژی پاک شد. ماکرون همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور فنلاند و سوئد به‌زودی به ناتو بپیوندند.