جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سازمان ملل بر سر گذرگاهی که ارمنستان برای دسترسی به منطقه مورد مناقشه قره‌باغ استفاده می‌کند، بحث و جدل کردند. به گزارش آناتولی، «مهر مارگاریان» فرستاده ارمنستان در سازمان ملل متحد جمهوری آذربایجان را به مسدود کردن غیرقانونی گذرگاه لاچین و جلوگیری از دسترسی بشردوستانه به منطقه‌ای با ساکنان ارمنستانی متهم کرد و در مقابل باکو چنین چیزی را قویا رد کرد. وی از جمهوری آذربایجان خواست تا فورا و بی‌هیچ قید و شرطی این گذرگاه را باز کند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا هئیتی را به محل مورد نظر اعزام و درخصوص حقایق تحقیق و تفحص کنند. یاشار علی‌اف، نماینده جمهوری آذربایجان در سازمان ملل طی جلسه‌ای در این سازمان که به دستور ایروان تشکیل شد، ارمنستان را به سوءاستفاده از جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریف، دستکاری و جعل اطلاعاتی متهم کرد.