رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در حاشیه افتتاح پروژه‌ها در استان سامسون به صرت علنی اعلام کرد که برای آخرین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود. اردوغان گفت: در سال ۲۰۲۳ با حمایتی که مردم به عمل خواهند آورد، برای آخرین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهم شد و ساختن یکصد سالگی ترکیه را آغاز خواهیم کرد و سپس، این پرچم مبارک را به دست جوانان خواهیم داد، در یکصد سالگی ترکیه نویدها، پیشرفت‌ها و تحولاتی بزرگ در پیش‌روی ما قرار دارد. وی گفت: من از پنجاه سال پیش در عرصه سیاسی حضور دارم و فقط برای خدمت به مردم فعالیت کرده‌ام، به نمایندگی از مردم حرف زده‌ام و به خاطر خشم آنها خشمگین شده‌ام و حالا هم تصمیم نهایی خود را اعلام کردم. بسیاری از منتقدان اردوغان معتقدند که این اظهارات برای آرام کردن اردوگاه مخالفانش در ترکیه مطرح شده است.