زلمی خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با بیان اینکه حکومت طالبان باید به دیدگاه‌های جامعه احترام بگذارد، گفت که طالبان اشتباهات گذشته خود را تکرار می‌کنند. خلیلزاد در مصاحبه با تلویزیون تی.‌آر.تی ترکیه تصریح کرد: طالبان  برخی از اشتباهات جدی را که در ۴۰ سال گذشته دیدیم، مرتکب می‌شوند. خلیلزاد در این مصاحبه به حزب کمونیست افغانستان اشاره کرد که در سال ۱۳۵۷ قدرت را به دست گرفت و همه جناح‌های دیگر را راند که منجر به جنگ داخلی شد. او خاطرنشان کرد، اگر طالبان می‌خواهد دچار این اشتباه نشود، باید به دیدگاه‌های بخش‌های بزرگ جامعه احترام بگذارد. خبرگزاری جمهور نوشـت: خلیلزاد در این مصاحبه تلاش کرده که از کلمه تشکیل حکومت فراگیر پرهیز کند و در عوض تاکید کرده تا ازحکومت طالبان بخواهد که با بخش‌های مختلف جامعه افغانستان گفت و گو و روی بهبود ارایه خدمات تمرکز کند.