وزیر دفاع کانادا اعلام کرد، این کشور در راستای یک استراتژی تازه با هدف مقابله با افزایش نفوذ چین، حضور نظامی خود را در منطقه هند-آرام افزایش خواهد داد. به گزارش رویترز، کانادا روابط با کشورهای هند-آرام را برای امنیت ملی و اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی خود ضروری می‌داند. اتاوا اعلام کرده که استراتژی جدید خود را ظرف هفته‌ آینده ارائه خواهد کرد. آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا از ارائه جزئیات بیشتر درباره این استراتژی خودداری کرد، اما پیش‌بینی می‌شود که بودجه نظامی این کشور افزایش یابد. آناند گفت: استراتژی ما این است که کانادا را رهبر ترویج صلح و امنیت در این منطقه کنیم. ما حضور نظامی خود در این منطقه را افزایش داده و روابط امنیتی، دفاعی را با متحدان و شرکا تقویت می‌کنیم. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا در اوایل ماه میلادی جاری گفت، این استراتژی جدید قصد دارد چین را در مسائلی مانند نقض حقوق بشر به چالش کشیده و در عین حال، با این دومین اقتصاد بزرگ جهان در حوزه‌های تغییرات اقلیمی و دیگر اهداف مشترک همکاری کند. آناند گفت: هروقت لازم باشد چین را به چالش می‌کشیم و هر وقت لازم باشد با آن‌ها همکاری خواهیم کرد.