روسیه به شهروندانش هشدار داد که تلفن‌ها و سایر دستگاه‌های آنها ممکن است در اتحادیه اروپا شنود شود. به گزارش آناتولی، ایوان نچایف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: روس‌هایی که در سراسر اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند یا در این کشورها تردد دارند، باید بدانند که هیچکس در اتحادیه اروپا ضامن محافظت از شنود توسط سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نیست. وی ادامه داد، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که یکسری استفاده از جاسوس افزار توسط دولت‌ها در چند کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است. سران یکسری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل لهستان، یونان و چند کشور دیگر به صورت فعال از جاسوس افزارهای پگاسوس، پردیتور و چند برنامه جاسوسی دیگر که اکثرا ساخت اسرائیل هستند، استفاده می‌کنند. این مقام ارشد وزارت خارجه روسیه افزود: آنها را برای جاسوسی از نمایندگان اپوزیسیون، جامعه مدنی، تجار، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران استفاده می‌کنند. نچایف تاکید کرد که روسیه چنین اقداماتی را نقض آشکار اصول اساسی حاکمیت قانون و حقوق بشر می‌داند. استفاده از پگاسوس در اتحادیه اروپا توسط یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا مورد بررسی قرار دارد. گزارشگر این کمیته هشدار داده بود که سوءاستفاده از این جاسوس‌افزارها تهدید جدی برای دموکراسی است.