نماینده دبیرکل سازمان ملل در لیبی بر لزوم پیشرفت در پرونده انتخابات تأکید کرد. به گزارش العربی الجدید، عبدالله باتیلی، فرستاده دبیرکل سازمان ملل به لیبی در جلسه شورای امنیت گفت: من به نشست‌های خود با اعضای شورای ریاستی و شورای عالی و طرف‌های اصلی لیبی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ادامه می‌دهم. مسئولیت اخلاقی و سیاسی آن‌ها تلاش برای تحقق صلح و ثبات برای حل بحران لیبی است. وی بر لزوم برگزاری مذاکرات داخلی میان طرف‌های لیبیایی تأکید کرد و گفت: برگزاری مذاکرات می‌تواند پیام واضحی را برای لیبیایی‌ها داشته باشد مبنی بر اینکه این مسئولان در حل اختلافاتشان جدی هستند. نماینده سازمان ملل در لیبی گفت: برگزاری انتخابات تلاش‌های زیادی از سوی تمام طرف‌ها می‌طلبد. نهادهای لیبی با بحران خطرناکی درباره مشروعیت مواجه هستند و بازگرداندن این مشروعیت در تمام زمینه‌ها اهمیت زیادی دارد. برخی طرف‌ها در برگزاری انتخابات کارشکنی می‌کنند.