مقامات فرانسوی اعلام کردند، در جریان تظاهراتی در فرانسه علیه طرح ساخت یک منبع بزرگ آب برای آبیاری مزارع غرب این کشور درگیری پیش آمد که باعث زخمی شدن چندین مامور پلیس شد. به گزارش رویترز، فرانسه در تابستان امسال گرفتار بدترین خشکسالی خود شد که این مساله سبب تشدید بحث بر سر استفاده از منابع آب در این کشوری که بزرگترین بخش کشاورزی را در اتحادیه اروپا دارد، شد. هر چند برخی از کشاورزان فرانسوی از طرح استفاده از منابع مصنوعی آب به عنوان راهی برای استفاده بهینه از آب حمایت کرده‌اند، اما منتقدان این طرح را نامناسب و به نفع مزارع بزرگ دانسته و از آن انتقاد کرده‌اند. چندین هزار معترض مخالف این طرح، ممنوعیت برگزاری تظاهرات در محل ایجاد این منبع آب در منطقه روستایی سنت-سولین فرانسه را به چالش کشیدند. گفته شده تظاهرکنندگان در زمین‌های اطراف محل احداث این منبع آب تجمع کرده بودند.