فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس‌جمهور آلمان اعلام کرد که مسکو و برلین اکنون در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند. وی عملیات نظامی روسیه در اوکراین را دلیل ارزیابی مجدد روابط دوجانبه عنوان کرد و افزود که بازگشتی به رویاهای قدیمی وجود ندارد. به گزارش آر.تی، فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس‌جمهور آلمان روز جمعه در محل اقامت رسمی خود، در سخنرانی وضعیت ملت با عنوان «آنچه ما را به هم متصل می‌کند، ما را قوی‌تر می‌کند در حضور نمایندگانی از سازمان های مختلف دولتی و همچنین سازمان‌های غیردولتی و جوانان از سراسر آلمان، بسیاری از مسائلی روز  مردم این کشور شامل بحران هزینه زندگی در میان تورم فزاینده و بحران انرژی و همچنین جنگ در اوکراین را مطرح کرد. اشتاینمایر متعهد شد آلمان از اوکراین حمایت کند در واقع، او با توصیف روشنی از وحشت خاطرنشان کرد که این جنگ باعث عمیق‌ترین بحرانی شده که آلمان متحد دوباره به خود دیده است.