در ادامه برگزاری اعتراضات علیه حکومت نظامی حاکم در سودان، هزاران تن از شهروندان این کشور با برگزاری تظاهراتی در خارطوم و شهرهای أم درمان و بحری خواستار واگذاری کامل دولت به غیرنظامیان شدند. به گزارش سایت عربی ۲۱، هزاران تن از شهروندان سودانی بنا به درخواست فعالان کمیته‌های مقاومت، تظاهراتی در خارطوم و شهرهای أم درمان و بحری برگزار کردند. معترضان سودانی در بحبوبه استقرار گسترده نیروهای امنیتی، تعدادی از خیابان‌های اصلی و فرعی در مرکز خارطوم را با خاکریزهای سیمانی، تنه درختان و لاستیک‌های سوخته بستند. معترضان سودان با در درست داشتن پرچم این کشور، شعارهایی در مخالفت با حکومت نظامی سردادند. در ۲۵ اکتبر، عبد الفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان انحلال دو شورای حاکمیت و انتقالی و همچنین وضعیت فوق‌العاده در این کشور را اعلام کرد تا بدین شکل به اتحادی که توسط غیرنظامیان و نظامیان برای مدیریت دوره انتقالی شکل گرفته بود، پایان دهد.