در سال ۲۰۲۱ از هر ۱۰ کشور، وضعیت زندگی در ۹ کشور بدتر شده است. شاخص توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید انسان‌ها فقیرتر، کم‌سوادتر و ناامیدتر شده‌اند.

به گزارش دویچه‌وله فارسی، گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درباره شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در ۹۰ درصد کشورها وضعیت زندگی بدتر شده است.

از سال ۱۹۹۰ که این شاخص اندازه‌گیری می‌شود، همواره سیر صعودی داشته و برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ و بعد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است. به گفته برنامه توسعه سازمان ملل، این بدان معناست که دستاوردهای پنج سال گذشته از بین رفته است.

آخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه می‌گوید، پایین رفتن این شاخص بدین معناست که «ما زودتر می‌میریم، کمتر تحصیل می‌کنیم و درآمدمان کاهش می‌یابد». نتیجه اینها گسترش حس «استیصال، خشم و ترس از آینده» است.

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ سوییس با شاخص ۰/۹۶۲ از نظر توسعه انسانی در بالاترین رتبه در فهرست ۱۹۱ کشور قرار دارد. بعد از آن، نروژ و ایسلند قرار دارند.

پایین‌ترین کشورها از نظر توسعه انسانی نیجر، چاد و سودان جنوبی هستند.

آخیم اشتاینر، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید دنیا از یک بحران به بحران دیگر فرو می‌رود بدون آنکه ریشه‌های این بحران‌ها شناخته شوند. او می‌گوید: «ما در زمانی بسیار دردناک زندگی می‌کنیم؛ فرقی نمی‌کند که مسئله، جهانی باشد زیر آب، بدون آب، در میان شعله‌های آتش یا جهانی که در میانه یک پاندمی است.»