اولین روز از اعتصاب هشت روزه کارگران در بزرگترین بندر کانتینری انگلیس از دیروز (یکشنبه) آغاز ‌شد. به گزارش پی.‌ای مدیا، حدود ۱۹۰۰ تن از کارکنان این بندر کانتینری در فلیکستو به دلیل مسائل مربوط به پرداخت دستمزد اعتصاب خواهند کرد؛ اقدامی که از سال ۱۹۸۹ اولین اعتصاب محسوب می‌شود و جدیدترین اقدام صنعتی است که به تعداد فزاینده‌ای از بخش‌های اقتصاد ضربه می‌زند. پس از یک رای‌گیری که طی آن افراد بیشتری به نفع اعتصاب رای دادند، کارکنان این بندر کانتینری از جمله رانندگان جرثقیل، گردانندگان ماشین‌ها و کارگران بارانداز دست به این اقدام می‌زنند. اتحادیه این کارگران اعلام کرد که این توقف تاثیر بزرگی بر این بندر خواهد داشت؛ بندری که در سال حدود چهار میلیون کانتینر را از ۲۰۰۰ کشتی جابجا می‌کند. اما یک منبع در این بندر ادعا کرد که در حال حاضر زنجیره تامین به اختلال پیش آمده پس از همه‌گیری کرونا عادت کرده است.