منابع خبری از امضای طرح نهایی صلح میان دولت و اپوزیسیون چاد در دوحه قطر خبر دادند. طبق گزارش خبرگزاری قطر (قنا)، هیئت مذاکره کننده دولت انتقالی، نمایندگان گروه‌های مخالف، نمایندگان اتحادیه آفریقا، تعدادی از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و چندین کشور مختلف در مراسم امضای این توافقنامه شرکت داشتند. وزیر خارجه قطر پس از امضای این توافق تاکید کرد که دوحه از هیچ تلاشی برای حفظ صلح در چاد دریغ نخواهد کرد. وی افزود: ما امیدواریم توافق صلح یک نقطه عطفی در مسیر دستیابی به ثبات در چاد باشد. محمد ادریس دبی، رئیس شورای نظامی انتقالی چاد نیز به نوبه خود گفت: مذاکره گام نخست در مسیر برگزاری انتخابات است. طبق این گزارش، این توافق راه را برای آغاز گفت‌وگوی ملی جامع و مستقل در انجامنا، پایتخت چاد هموار می‌کند و دو طرف قرار است که به طورکلی خضومت را کنار بگذارند.