گوستاوو پترو در حالی به عنوان نخستین رئیس‌جمهور چپ‌گرای کلمبیا سوگند یاد کرد که متعهد شد تا کشورش را در مقابله علیه نابرابری و تغییرات جوی متحد کرده و به صلح با چپ‌ها و گروه‌های تبهکار دست پیدا کند. به گزارش رویترز، پترو که سابق بر این از اعضای گروه چریکی ام- 19 بود یکشنبه به عنوان رئیس‌جمهوری کلمبیا و در حالی سوگند یاد کرد که ۱۰۰ هزار تن از جمله فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا به همراه ۹ رئیس جمهوری آمریکای لاتین در این مراسم دعوت بودند. وی در سخنرانی مراسم سوگند خود گفت: من نمی‌خواهم دو جامعه و دو کشور داشته باشیم. من یک کلمبیا قوی، واحد و متحد می‌خواهم. چالش‌ها و آزمون‌هایی که ما به‌عنوان یک ملت داریم، مستلزم یک دوره وحدت و اجماع اساسی است. پترو همچنین قول داده تا مذاکرات متوقف شده صلح با ارتش آزادی بخش ملی را از سر بگیرد.