جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به امضای بیانیه مشترک بین رئیس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تحت عنوان «اعلامیه قدس» بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است: «اعلامیه قدس» بین دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، یعنی تشدید تجاوزات علیه ملت فلسطین و حقوق مشروع آن، اما (این اعلامیه) مشروعیتی به رژیم اشغالگر در سرزمین ما نمی‌بخشد.

در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم: ما در حماس قاطعانه مخالفت خود را با بیانیه امضا شده تحت عنوان «اعلامیه قدس» بین دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می‌داریم؛ اعلامیه‌ای که با هدف تحکیم و تثبیت جانبداری واشنگتن از رژیم اشغالگر و جنایات آن علیه ملت فلسطین و سرزمین و مقدسات اسلامی و مسیحی آن و تداوم تلاش‌های مشکوک برای نابودی مساله فلسطین از طریق ادغام این رژیم بیگانه در بدنه امت اسلامی و عربی عرضه شده و این بیانگر شکست این رژیم در مقابله با مبارزات بی‌وقفه ملت فلسطین و جریان‌های پویای آن در راستای دفاع از اصول ملی و حق آزادی و تعیین سرنوشت خویش است.

ما در جنبش حماس، در مقابل جانبداری صریح و غیرقابل قبول دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی و برنامه‌های اشغالگرانه آن و بی‌مبالاتی نسبت به آرمان ملی فلسطین در زمینه آزادی و تعیین سرنوشت که دولت آمریکا را شریک جنایات این رژیم علیه سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین می‌گرداند، این موارد را مورد تاکید قرار می‌دهیم:

نخست: سند موسوم به «اعلامیه قدس» همانند دیگر پیمان‌ها و معاهدات باطلی که ملت فلسطین در طول تاریخ مبارزاتی خویش دیده و توانسته با پایداری و مقاومت آن را خنثی کرده و به شکست بکشاند، فصل تازه‌ای از تثبیت اشغالگری و تقویت تروریسم مشترک آمریکایی صهیونیستی علیه سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین است.

دوم: نسبت به خطرات مفاد این اعلامیه بر حال، آینده، امنیت و ثبات امت اسلامی و عربی و ملت‌های آن از طریق ادغام رژیم اشغالگرِ بیگانه در بدنه امت، هشدار می‌دهیم و خواستار بسیج تمامی جریان‌های امت برای مخالفت و مقابله با این اعلامیه و تسلیم نشدن در برابر دیکته‌ها و زورگویی‌های آمریکا هستیم که صرفا به دنبال منافع دشمن صهیونیستی در مقابل منافع ملت‌های عربی و اسلامی و قضیه امت یعنی فلسطین است.

سوم: از عموم ملت فلسطین و گروه‌ها و جریان‌های ملی آن دعوت می‌کنیم ضمن اعلام مخالفت با این اعلامیه، در مسیر مبارزه و مقاومت فراگیر تا تحقق خواسته‌ ملت اعم از آزادی و بازگشت قدم بردارند.