شهروندان لیبیایی در شهرهای مختلف این کشور تظاهراتی را در مخالفت با مزدوران و گروه‌های مسلح و وضعیت معیشتی موجود برگزار کردند. به گزارش الحدث، شهروندان لیبیایی معترض به مقر پارلمان شهر طبرق واقع در شرق این کشور یورش برده و اعتراض خود را نسبت به وخامت اوضاع معیشتی و بحران سیاسی اعلام کردند. این تظاهرات در ادامه به پایتخت لیبی و تعدادی از شهرهای اصلی این کشور کشیده شد. معترضان پس از یورش به درهای اصلی مقر پارلمان لیبی در شهر طبرق نسبت به تداوم وخامت اوضاع معیشتی اعتراض کردند و خواستار انحلال بخش‌های سیاسی کنونی و برگزاری فوری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور شدند. براساس ویدیوهای منتشر شده، ده‌ها معترض پس از یورش به دروازه‌های اصلی دفاتر مهم پارلمان طبرق اقدام به آتش زدن و از بین بردن اسناد رسمی کرده و بر عزم خود برای تخریب مقر پارلمان تاکید کردند. همزمان با این تظاهرات، اعتراضات مشابهی در طرابلس و شهر مصراته در محکومیت تداوم وخامت اوضاع معیشتی و سیاسی موجود برگزار شد و معترضان خواستار برگزاری انتخابات شدند. در شهر الزاویه نیز تظاهراتی برگزار شد و معترضان نسبت به اوضاع معیشتی و سیاسی اعتراض کردند.