پاکستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اقداماتی معتبر برای حفاظت از حقوق اساسی مردم کشمیر انجام داده و هند را برای استعمار غیرقانونی و نقض حقوق در این منطقه مورد مناقشه پاسخگو کند. به گزارش پایگاه خبری پاک آبزرور، خلیل هاشمی، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل به این شورا گفت، پاکستان خواستار رسیدگی به بحران روبه‌رشد حقوق بشر در منطقه مورد مناقشه کشمیر است. هاشمی در پنجاهمین جلسه این شورا و در گفت‌وگوی تعاملی درباره گزارش سالانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: پرچمداران جهانی حقوق بشر باید سکوت کر کننده خود را شکسته و هند را به دلیل اعمال وحشیانه‌اش علیه مردم کشمیر توبیخ کنند. او گفت: هند با دستکاری غیرقانونی در جمعیت این منطقه مورد مناقشه، به نقض اصول منشور سازمان ملل، قطعنامه‌های شورای امنیت و مفاد چهارمین کنوانسیون ژنو را طبق سنوات گذشته ادامه می‌دهد.