در درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح غرب لیبی چندین تن کشته و زخمی شدند، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی در واکنش به این درگیری‌ها، علت آن را یک اختلاف خانوادگی عنوان کرد. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، شرایط امنیتی لیبی در نتیجه خلأ سیاسی و اختلاف میان دو دولت و نهادهای قانون‌گذار، همچنان دچار بی‌ثباتی است. درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح شهر الزاویه با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین ازسرگرفته شدند. برخی منابع در این شهر اظهار کردند: گروه‌های مسلحی که کنترل شهر را در دست دارند، در برخی از مناطق با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین با یکدیگر درگیر شدند و درگیری‌ها به دو منطقه الشرفاء و الاسبان رسید و در نتیجه آن یک نفر کشته شده و تعدادی دیگر نیز به شدت زخمی شدند. این درحالی است که نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی ضمن تکذیب وقوع درگیری‌ها اظهار کرد: این درگیری‌ها تنها به علت اختلافات خانوادگی بوده است!