وزارت خارجه تایوان پس از مانورهای چین در نزدیکی این جزیره که همزمان با سفر قانونگذاران آمریکایی به تایپه انجام شد، گفت که تهدیدهای نظامی چین تنها منجر به افزایش حمایت‌ها از جانب ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌ها از تایوان می‌شود. به گزارش رویترز،‌ پکن از سفر این قانونگذاران آمریکایی که باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده هم در میان آنهاست، بابت تشدید تنش‌ها از طریق سفر تحریک‌آمیز خودشان انتقاد کرده است. چین، تایوان را بخشی از اراضی خود قلمداد می‌کند. وزارت خارجه تایوان شامگاه جمعه در بیانیه‌ای واکنش سرسختانه و مضحک چین به دو سفر قانونگذاران آمریکایی که یکی اوایل امسال انجام شد، محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: تهدید زور از سوی دولت خودکامه حزب کمونیست چین علیه تایوان، تنها اراده مردم تایوان برای دفاع از آزادی و دموکراسی را تقویت و بیشتر می‌کند.