رئیس جمهور تونس ضمن انتقاد و محکومیت قصد تعدادی از نمایندگان پارلمان منحل شده برای تاسیس یک پارلمان دیاسپورا(جوامع دور از وطن) در فرانسه، از دادستانی کل خواست علیه آنها اقدام کند. به گزارش الحدث نت، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس در دیدار با لیلی جفال، وزیر دادگستری این کشور در کاخ قرطاج تاکید کرد که به بازی گرفتن حقوق باید متوقف شود. قیس سعید در ادامه ضمن انتقاد و محکومیت قصد تعدادی از نمایندگان پارلمان منحل شده برای تاسیس یک پارلمان دیاسپورا در فرانسه، اظهار کرد: کشور بازیچه نیست. همچنین رئیس جمهور تونس با انتقاد از دستگاه قضایی این کشور گفت: متاسفانه اقداماتی که این روزها از سوی برخی از قضات شاهد هستیم، به منزله ترور عدالت است. او در ادامه تاکید کرد، دستگاه قضایی باید مستقل و کارآمد باشد و قانون را برای همه اجرا و برابری را محقق کند.