عضو پارلمان اتحادیه اروپا از آلمان در سفر به کابل به خبرنگاران گفت که این اتحادیه تا زمانیکه دولت سرپرست طالبان حقوق مردم افغانستان را رعایت نکند، آن‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت. هانا نیومن گفت: ما اینجا در کابل هستیم، نمایندگی کوچکی داریم که برای افرادی مانند من زمینه سفر به افغانستان را مساعد می‌سازد تا وضعیت را ببینیم. به نظر من این برای تعامل خوب است، اما وقت آن نرسیده که آن‌ها به رسمیت شناخته شوند و تا زمانیکه طالبان حقوق افغانها را رعایت نکنند ما نیز طالبان را برسمیت نمی‌شناسیم. وی همچنین از طالبان خواست تا اجازه تحصیل دختران در سطوح بالاتر از کلاس ششم را بدهد. پیش از این نیز مقامات آمریکایی و اروپایی همواره تاکید کرده‌اند که برسمیت شناختن دولت طالبان بر 5 اصل رعایت حقوق بشر، ایجاد یک دولت فراگیر برخاسته از مذاکرات، دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه، خروج امن افغان‌ها از کشور مشروط است.