رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد که رمز موفقیت و ایستادگی این کشور وحدت و میانه‌روی است. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر گفت: رمزی که باعث شده کشور ما در سایه تنوع دینی و مذهبی و ایدئولوژی دوام بیاورد میانه‌روی و وحدت است. ۱۸ طایفه، مذهب و احزاب مختلف در لبنان وجود دارد و لبنان نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر با میانه‌روی و وحدت. در مقاومت‌مان در برابر اسرائیل نیز باید میانه‌روی و وحدت داشته باشیم و اگر وحدت نبود ما موفق نمی‌شدیم. بهترین روش مقاومت علیه هر دشمنی و به ویژه اسرائیل وحدت داخلی است. وی درباره اختلافات سیاسی در این مرحله گفت: چیزی که اتفاق می‌افتد کرونای سیاسی است. این کرونا منجر به اتفاقی شده که هیچ کسی انتظار آن را نداشت. لبنانی که سوئیس شرق نامیده می‌شد و تمام عرب آن را دوست داشتند، تاکنون ورشکسته نشده است. لبنان منابع و درآمدهای خود و دریایی سرشار از منابع گازی را دارد؛ اما نقدینگی ندارد. ما شاهد نبود روند سیاسی هستیم نه فقر سیاسی. این دلیلی است که وضعیت ما را به اینجا رسانده است؛ اما در آینده‌ای نزدیک باید منتظر باشیم.