یک گروه از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند، رهبران طالبان افغانستان در حال نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی سیستماتیک و گسترده و خشونت علیه زنان و دختران این کشور هستند. به گزارش آناتولی، این کارشناسان در بیانیه‌ای به شرح تدابیر محدودیت‌آمیز اعمال شده از زمان تصرف افغانستان از سوی طالبان در اواسط اوت سال گذشته میلادی به ویژه در ارتباط با زنان پرداختند. آنها تصریح کردند:‌ ما شاهد تلاش برای حذف مداوم زنان و دختران از عرصه حیات عمومی افغانستان هستیم، از جمله در نهادهای این کشور و مکانیسم‌های سابقا ایجاد شده برای کمک و حمایت در قبال زنان و دخترانی که با بیشترین سطح خطر در این کشور مواجه‌اند. آنها در این خصوص به اقدام برای تعطیل کردن وزارت امور زنان افغانستان و اشغال فیزیکی ساختمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره کردند. این کارشناسان تصریح کردند: روی هم رفته این سیاست‌ها نوعی مجازات دسته‌جمعی زنان و دختران بر مبنای اهداف جنسیتی و اقدامات زیان‌بار را رقم می‌زنند. بر اساس این گزارش، یک نگرانی ویژه مربوط به تداوم محروم‌سازی زنان و دختران از حق اساسی آنها در برخورداری از تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه در نظام آموزشی این کشور است.