به دنبال برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی سودان با هزاران معترض در خارطوم و کشته شدن چهار تن، شورای حاکمیتی این کشور اعلام کرد که گروهی درصدد ایجاد هرج و مرج و آشوب در این کشور هستند. به گزارش روسیاالیوم، الطاهر أبو هاجه، مشاور رسانه‌ای عبد الفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان در سخنانی اظهار کرد: دستان پشت پرده درصدد سوق دادن سودان به سمت هرج و مرج هستند؛ این گروه‌ها نه انتخابات را می‌خواهند و نه دموکراسی را و هدف آنها ادامه دوره انتقالی و پایان نیافتن آن است. وی افزود: این طرف‌ها تحت نظر و شناخته شده هستند اما اجازه نخواهند داشت کشور را به هرج و مرج بکشانند و نقشه‌های تخریبی را که در کشورهای دیگر انجام شده برای تجزیه و تکه تکه کردن سودان اجرا کنند. أبو هاجه همچنین گفت: ادامه تظاهرات به شیوه کنونی آسیب مادی و روانی برای کشور به همراه خواهد داشت و اجماع ملی و گفت‌وگو تنها راه برقراری و تثبیت ثبات در سودان است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای امنیتی سودان به سمت هزاران تظاهرکننده که در خارطوم علیه حکومت نظامی به خیابان‌ها آمدند، تیراندازی کردند.