در شرایطی که این روزها ترکیه با بحران شدید اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند، برخی رسانه ها گزارش دادند که آنکارا دارایی‌های ۷۷۰ فرد و موسسه مستقر در آمریکا را به اتهام حمایت از تروریسم مسدود کرده است. اسکای نیوز عربی دیروز (جمعه) اعلام کرد ترکیه دارایی‌های ۷۷۰ نفر و موسسه مستقر در آمریکا را به اتهام حمایت از تروریسم و ارتباط با فتح‌الله گولن منتقد دولت ترکیه مسدود کرده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که ترکیه دچار  بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی این کشور است. ترکیه در ماه‌های اخیر شاهد روزهای پرتنش در اقتصاد و صحنه سیاست داخلی است؛ تنش هایی که ابعاد آن هنوز بطور کامل روشن نیست ولی جامعه ترکیه را بطور جدی به خود مشغول کرده است. اخیراً پلیس ترکیه ‌بیش از ۱۳۴ نفر را به اتهام وابستگی به گروه فتح‌الله گولن بازداشت کرد.