وزارت دفاع تایوان در گزارشی مدعی شده، چین در صورت حمله به این جزیره با دشواری‌های متعددی مواجه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز که به نسخه‌ای از این گزارش دست یافته است، وزارت دفاع تایوان معتقد است که حمله تمام‌عیار چین که شامل پیاده کردن نیرو و تصرف بنادر و فرودگاه‌های این جزیره باشد، کار بسیار دشواری خواهد بود. در این گزارش که به قانون‌گذاران تایوانی ارائه شده آمده است، در حال حاضر ظرفیت نقل‌وانتقال چین محدود بوده و قادر نخواهد بود تمام نیروهای خود را یک‌باره به خاک تایوان برساند و مجبور خواهد بود از کشتی‌های ترابری استفاده کند که نیاز به پهلو گرفتن در بندر دارند و هواپیماهای ترابری چینی نیز برای فرود، به فرودگاه نیاز دارند. این گزارش در ادامه مدعی شده است: با این حال، ارتش ملی قویاً از بنادر و فرودگاه‌ها دفاع خواهد کرد و مانع از پیشروی می‌شوند.