منصور احمدخان گفت که ادعای مداخله اسلام آباد در امور سیاسی داخلی افغانستان بی‌اساس است.

سفیر پاکستان در کابل خاطرنشان کرد: اگر ثباتی در افغانستان وجود نداشته باشد، پاکستان آسیب می‌بیند. اگر ثبات طولانی مدت در افغانستان وجود داشته باشد، پاکستان از آن سود می‌برد.  وی همچنین گفت: به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان به موضع جامعه جهانی بستگی دارد. منصور احمد خان، سفیر پاکستان در افغانستان در مصاحبه‌ای به خبرگزاری تاس گفت: من فکر می‌کنم مساله به رسمیت شناخته دولت طالبان مربوط به زمانی است که همسایگان افغانستان در یک پروسه مشورتی گرد هم بیایند و در منطقه و جامعه بین‌الملل در قبال رویکرد مرتبط با به رسمیت شناختن طالبان هماهنگی وجود داشته باشد. برای جلوگیری از بی‌ثباتی در افغانستان که بیش از ۴۵ سال است ادامه دارد، به تلاش گروهی بازیگران سیاسی افغان و منطقه‌ای و همچنین جامعه بین‌المللی در ترکیب با گفتگو میان نیروهای سیاسی در داخل افغانستان نیاز داریم. به گفته این فرستاده، بدون چنین گفت‌وگویی، دستیابی به یک حکومتداری و صلح پایدار و چارچوب سیاسی فراگیر که حقوق‌بشر از جمله حقوق زنان و دسترسی زنان به محیط‌های کار و کالج‌ها، دانشگاه‌ها و فرصت‌های تحصیلی را تضمین کند، غیرممکن است.