افسران بازداشتی ارتش مصر در زندان نیروهای مسلح این کشور در اعتراض به بدرفتاری و نقض حقوقشان از سوی زندانبانان دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش سایت شبکه عربی۲۱، خانواده‌های افسران بازداشتی مصر در زندان عمومی نیروهای مسلح این کشور در مجتمع نظامی شرق قاهره در بیانیه‌ای اعلام کردند که آن‌ها از چند روز پیش در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند و حالی برخی از آن‌ها وخیم است و به بیمارستان زندان منتقل شده‌اند. این خانواده‌ها خواهان همبستگی با آن‌ها و تلاش برای آزادی‌شان شدند و اعلام کردند: ما خانواده‌های افسرانی که در پرونده‌های سیاسی بازداشت شده‌اند از جهان می‌خواهیم برای نجات فرزندانمان به ویژه در سایه لجبازی و بدرفتاری خالد سلطان، رئیس زندان با آن‌ها به صورت شخصی مداخله کنند. این خانواده‌ها گفتند: رئیس زندان ورزش کردن را از فرزندان ما منع کرده و آن‌ها را از ساده‌ترین حقوقشان مانند ارائه آب‌وغذا محروم کرده است.