کمیته برگزاری تظاهرات و تحصن در مخالفت با نتایج انتخابات عراق، نماینده سازمان ملل در این کشور را دروغگو خواند و اخراج او را خواستار شد. به گزارش سایت المعلومه، وائل الرکابی عضو ائتلاف دولت قانون در عراق گفت: نماینده سازمان ملل اعلام کرده است که از شواهدی که تقلب در نتایج انتخابات را ثابت می‌کند، خبر نداشته است. وی به خبرگزاری المعلومه گفت: جنین هنیس پلاسخارت،  رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) به چارچوب هماهنگی شیعیان (احزاب شیعه معترض به نتایج انتخابات) قول داده است که شواهد تقلب در انتخابات را به شورای امنیت ارائه کند. وی افزود: نماینده سازمان ملل پس از  ملاقات با چارچوب هماهنگی، از شواهدی که طرف‌های این چارچوب ارائه کرده‌اند و کار کمیسیون انتخابات و دخالت‌های خارجی در فرایند انتخابات را محکوم می‌کند، جا خورد. این نماینده عراقی افزود: بیش از دو سوم رای دهندگانی که فراکسیون‌های سیاسی و تحصن کنندگان نماینده آن‌ها هستند، کسانی هستند که مخالف دستکاری و تقلب رخ داده و تبریکات سازمان ملل بوده و در نتیجه نمی‌توان به شورای امنیت اجازه دخالت و تغییر توازن سیاسی در عراق در نتیجه انتخابات اخیر را به صورت مشهود و مستقیم داد.