سازمان ملل هشدار داد که نظام بانکی افغانستان به دلیل کاهش ذخایر بانکی و عدم توانایی مردم در پرداخت بدهی‌های‌شان در خطر فروپاشی قرار دارد. به گزارش رویترز،  این سازمان، در گزارشی، فقدان نقدینگی در افغانستان را بزرگ‌ترین تهدید برای نظام بانکی کشور خوانده پیش‌بینی شده است اگر اوضاع بانکی در افغانستان به همین‌گونه ادامه یابد، در شش ماه آینده، بانک‌های افغانستان فرصتی برای بقا نخواهند داشت. سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده‌است. در گزارش برنامه توسعه‌ای این سازمان آمده که آثار اقتصادی فروپاشی سیستم بانکی و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن بسیاری ویرانگر خواهد بود. در این گزارش خروج شرکت‌های خارجی پس از تسلط طالبان بر کابل عامل سقوط آزاد اقتصاد وابسته افغانستان گفته شده‌است. این موضوع فشار بر سیستم بانکی را تشدید کرده که در نتیجه به اتخاذ سیاست تعیین سقف برداشت پول منجر شده‌است. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرده که نیاز است برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی، مشکل ازدحام جمعیت و هجوم مردم برای برداشت پول به صورت فوری حل شود. این گزارش با اشاره به روند فعلی و محدودیت‌‎هایی که برای برداشت از حساب‌های بانکی در افغانستان وجود دارد، یادآور شده است حدود ۴۰ درصد از پایه سپرده‌های بانکی در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی از بین خواهند رفت. این گزارش افزوده است که بانک‌ها اعطای اعتبارات جدید به مشتریانشان را متوقف کرده‌اند و وام‌‎های غیرجاری تقریبا دو برابر شده است. از سوی دیگر، سازمان ملل گفته که وضع تحریم علیه طالبان حل مشکل سیستم بانکی افغانستان را بسیار پیچیده کرده‌است.