ائتلاف الفتح عراق درباره اسناد و مدارکی که تقلب در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را ثابت می‌کند، توضیح داد. به گزارش شفق نیوز، محمود الحیانی، از رهبران ائتلاف الفتح عراق گفت: تغییری که اخیرا بعد از تصمیمات هیئت قضایی در نتایج انتخابات پارلمانی به وجود آمد وجود تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات را ثابت می‌کند. این دلیل و سندی است که تصمیمات هیئت قضایی به ویژه بعد از پیروزی نامزدهای شکست خورده و شکست نامزدهای پیروز آن را ثابت می‌کند. الحیانی گفت: کشف عملیات تقلب و دستکاری توسط هیئت قضایی گروه‌های سیاسی و مردمی را به افزایش فشار برای بازشمارش دستی آرای تمام حوزه‌ها وادار خواهد کرد تا براساس اراده و خواست ملت عراق و نه براساس دستورکارهای خارجی عملیات تقلب به صورت کامل فاش شود. در این راستا هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح اعلام کرد که ائتلاف وی اسناد و مدارک کافی برای لغو انتخابات به دادگاه فدرال داده است. این اظهارات در دیدار العامری با حیدر العبادی، رئیس ائتلاف النصر و ایاد علاوی، رئیس ائتلاف الوطنیه در بغداد برای بررسی تحولات سیاسی و پرونده تقلب در نتایج انتخابات ایراد شد. العامری، العبادی و علاوی بر لزوم پیگیری شکایت‌‌ها تأکید کردند.