رئیس‌جمهور الجزایر عادی‌سازی روابط با فرانسه در زمان کنونی را به دلیل اظهارات بسیار خطرناک رئیس‌جمهور فرانسه بعید دانست. عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر در مصاحبه ۲۶ اکتبر با روزنامه دیراشپیگل آلمان درباره احتمال ازسرگیری قریب الوقوع روابط با فرانسه گفت: نه. هیچ الجزایری وجود ندارد که قبول کند ما تماس‌هایمان را با کسانی ازسربگیریم که چنین دشنام‌هایی داده‌اند. وی گفت که از امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی‌اش به دلیل اظهارات بسیار خطرناک وی بسیار خشمگین است. تبون تأکید کرد: نباید به تاریخ ملت‌ها لطمه زد و نباید الجزایری‌ها خوار شمرده شوند. پیشتر امانوئل ماکرون وجود ملت الجزایر قبل از استعمار فرانسه را زیر سوال برد و نخبگان حاکم در الجزایر را به این امر متهم کرد که باعث کینه توزی علیه فرانسه می‌شوند. ریاست جمهوری الجزایر دوم اکتبر سفیرش در پاریس را فراخواند و اظهارات ماکرون را توهین‌آمیز دانست. از سوی دیگر وزارت خارجه الجزایر تمام سفرا، کنسول‌ها و نمایندگان الجزایر در منطقه و جهان را به نشست سراسری دعوت کرد که قرار است هشتم نوامبر در پایتخت الجزایر در راستای بازنگری عمیق روش‌های کاری و نقش دستگاه دیپلماسی با نظارت تبون برگزار شود. هدف این نشست بازنگری در عملکرد سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک به ویژه در شرایط سیاسی و منطقه‌ای است.