منابع خبری از ورود هیأتی از سودان جنوبی به خارطوم برای میانجیگری در بحران شکل گرفته میان نظامیان و غیرنظامیان سودان خبر دادند. سایت عربی۲۱ اعلام کرد که سودان جنوبی درصدد میانجیگری برای حل و فصل بحران شکل گرفته میان نظامیان و غیرنظامیان سودان درپی کودتای نظامی در این کشور است. طبق این گزارش، در همین راستا، هیأتی از سودان جنوبی به ریاست مشاور امور امنیتی ریاست جمهوری و وزیر خارجه سودان جنوبی وارد خارطوم شد. از سوی دیگر، منابع سودانی اعلام کردند که عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان دستور بازداشت مجدد مسئولان نظام عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور که یکشنبه آزاد شده بودند را صادر کرد. مبارک محمود، دادستان کل سودان یکشنبه در حکمی محمد التبیدی، مدیر سابق سرویس امنیتی و اطلاعاتی، ابراهیم غندور وزیر امور خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری عمر البشیر را به همراه الشاذلی المادح، سخنگوی سابق دستگاه اطلاعات و محمد علی الجزولی، رئیس حزب دولت قانون و عدالت آزاد کرد.