سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان که علیه حکومت طالبان تشکیل شده و معاون سابق والی پنجشیر روز گذشته (دوشنبه) گفت، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد. به گزارش تاس، کبیر واثق معاون سابق والی پنجشیر افغانستان گفت، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان اکنون در تاجیکستان به سر می‌برد اما برخی اوقات با واحدهای مقاومت در مناطقی از افغانستان دیدار می‌کند. به گفته وی، رهبر جبهه مقاومت تلاش می‌کند تا حمایت کشورها را در مقابله با طالبان به دست بیاورد. احمد مسعود به دنبال متقاعد کردن کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مبارزه با طالبان است. او به کشورهای مختلف سفر می‌کند تا توجه را به سمت جبهه مقاومت ملی افغانستان و جلب حمایت به دست بیاورد. وی همچنین با اشاره به اینکه جبهه مقاومت ملی افغانستان به دنبال ازسرگیری نبرد و مبارزه علیه طالبان است، افزود: شبه‌نظامیان طالبان کنترل نهادهای دولتی در پنجشیر و جاده‌های ولایتی را به دست گرفته‌اند. واحدهای مقاومت ملی افغانستان یکسری نواحی در کوهستان‌ها و سایر مناطق را در پنجشیر ایجاد کرده‌اند و به زودی تلاش خواهند کرد تا علیه گروه‌ تروریستی طالبان نبرد را ازسربگیرند.