بر اساس گزارش روزنامه سان انگلیس،‌ لهستان ممکن است با تداوم مناقشه قضایی با اتحادیه اروپا مشابه با بریتانیا این اتحادیه را ترک کند. به گزارش روزنامه سان، ورشو و بروکسل چند سال است دچار تنش هستند. ماتئوش موراویتسکی،‌ نخست وزیر لهستان و حزب حاکمش در این کشور موسوم به حزب قانون و عدالت استدلال می‌کنند که اصول حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا باعث تضعیف حاکمیت این کشور می‌شوند و این اصول را به چالش کشیده‌اند. این روند به نگرانی‌ها در بروکسل در خصوص اینکه ورشو هم ممکن است با پیروی از انگلیس راهی درب خروج از این اتحادیه شده و با این اتحادیه فعلا ۲۷ عضوی وداع کند، دامن زده است. موراویتسکی قبلا این بلوک را یک دیکتاتوری توصیف کرده بود اما به صورت علنی تاکید کرده امیدوار است که همچنان کشورش در اتحادیه اروپا باقی بماند. فرانسه به ورشو هشدار داده در صورتی که روند به چالش کشیدن اتحادیه اروپا را ادامه دهد با ریسک یک خروج دوفاکتو از این بلوک مواجه می‌شود. آلمان هم از دولت فرانسه در دادن چنین هشداری به لهستان حمایت کرد. کمیسیون اروپا هم اخیرا هشدار داد که با همه اختیاراتش علیه لهستان اقدام خواهد کرد.