نخست وزیر لبنان تأکید کرد که مأموریت اصلی دولتش توقف فروپاشی لبنان است. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: مأموریت اصلی دولت توقف فروپاشی لبنان و هدایت کشور به مسیر حل پرونده‌های اقتصادی، مالی و حیاتی است. وی افزود: از زمان تشکیل دولت تاکنون شاهد نوعی بهبود نسبی بودم؛ چراکه ظرف هفت روز با صندوق بین‌المللی پول ارتباط برقرار کردیم و مشکل برق را مطرح کرده و پیشنهادهای مناسبی برای حل مشکل دریافت کردیم. همچنین با رئیس سازمان جهانی بهداشت دیدار کردم که او آمادگی این سازمان برای حمایت از بخش بهداشت در لبنان و تشویق کشورهای اهداکننده برای کمک‌رسانی را اعلام کرد. مسئله به زمان بستگی دارد و متأسفانه لبنان با چالش‌های بزرگی از جمله بحران مالی و اقتصادی و پیامدهای انفجار بندر بیروت و کرونا مواجه است. وی گفت: وضعیت لبنان شبیه بیماری وخیم‌الحال است که منتظر ورود به بخش حالت فوق العاده در بیمارستان و بعد اتاق جراحی و بعد بخش مراقبت‌های ویژه و بعد دوره‌ای نقاهت است تا بتواند سرپا بایستد. متأسفانه کشور ما همچنان در مقابل درب بخش وضعیتهای فوق‌العاده بیمارستان در مرحله انتظار است. اوضاع کشور ظرف هشت ماه نمی‌تواند بهبود یابد.