1380 اسیر فلسطینی قصد دارند برای خواسته‌های خود با شعار نبرد دفاع از حق از روز جمعه این هفته اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کنند. به گزارش صدی البلد، هیات امور اسرا و آزادگان فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد که جنبش اسرا تصمیم گرفت با توجه به استمرار عملیات‌های شکنجه و سرکوب، انزوا و خشونت در حق اسرا، تنش‌ها را در برابر مدیریت زندان‌های رژیم صهیونیستی را تشدید کند. در این بیانیه آمده است: با توجه به حمله دیوانه‌واری که سطوح بالای سیاسی اسرائیل و مدیریت زندان‌های آن در برابر اسرای تمامی بازداشتگاه‌ها در پیش گرفته‌اند، جنبش اسرا تصمیم گرفت با آغاز یک اعتصاب غذای نامحدود و چندمرحله‌ای از جمعه آتی با شعار نبرد برای دفاع از حق از حق خود برای داشتن زندگی شرافتمندانه و آزادی‌ دفاع کند. طبق این بیانیه، گروه اولی که اعتصاب غذا را آغاز می‌کنند شامل ۱۳۸۰ اسیر خواهند بود.