رئیس جمهوری برزیل در میان هواداران خود گفت: همه باید یک تفنگ داشته باشند و اگر کسی نمی خواهد تفنگی خریداری کند، نباید مزاحم و مانع دیگران شود. به گزارش اینفوبائه آرژانتین، «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهوری جنجالی برزیل در جدیدترین رویکرد خود اعلام کرد: به منظور پیشبرد موضوع دفاع شخصی دسترسی شهروندان به سلاح را تسهیل می کند. رئیس دولت برزیل که در تلاش است قوانین را به شکلی تغییر دهد تا برزیلی های بیشتری به منظور دفاع شخصی از مجوز حمل سلاح برخوردار شوند، تاکید کرد: کسانی که مخالف این اقدام هستند نباید آزار و اذیتی متوجه خریداران سلاح صورت دهند. در همین راستا، بولسونارو خاطرنشان کرد که در ماه فوریه گذشته با انتشار یک حکم عمومی در روزنامه رسمی، گام جدیدی با هدف پیشبرد موضوع دفاع شخصی برداشته تا دسترسی شهروندان به سلاح را منعطف تر کند. طبق متن منتشره، شهروندانی که مجوز یادشده را داشته باشند، می‌توانند تا ۶ اسلحه و ۲۰۰۰ مهمات در سال دریافت کنند. همچنین اعضای باشگاه تیراندازی و شکارچیان می توانند براساس این مجوز یا اعلام باشگاه، تا ۶۰ اسلحه در سال بدون مجوز ارتش که پیش از این مورد نیاز بود، خریداری کنند.