نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی پارلمان را به سنگ اندازی عامدانه و مستمر در برابر کار دولت متهم کرد. به گزارش عربی۲۱، عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از اینکه حضور در جلسه پارلمان برای پاسخگویی پیرامون عملکرد دولتش را رد کرد در سخنرانی خود در برابر ملت این کشور گفت، پارلمان به دلایل واهی و نادرست دربرابر کار دولت سنگ اندازی می‌کند. وی افزود، دولتش یک برنامه توسعه را برای لیبی تهیه کرده است اما پارلمان عامدانه طرح‌های دولت را مختل کرده است. پارلمان فرصت‌های دولت را برای شروع به کار می‌گیرد. الدبیبه تهدیدهای پارلمان را درمورد سلب رای اعتماد از دولتش رد کرد و گفت، ناکامی پارلمان در تصویب بودجه‌ای که دولت تعیین کرده مانع از فعالیت این دولت شده است. وی دلایل پارلمان برای عدم موافقت با پیشنهاداتش پیرامون بودجه را واهی و غیر واقعی دانست.