رئیس جمهور تونس در تازه ترین اقدامش وزرای اقتصاد و دارایی و تکنولوژی را برکنار و بر محاکمه تمام کسانی که اموال مردم را چپاول کرده‌اند، تأکید کرد. به گزارش المیادین، قیس سعید، رئیس جمهور تونس دوشنبه طی احکامی علی الکعلی، وزیر اقتصاد و دارایی و محمد الفاضل کریّم، وزیر تکنولوژی ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی را برکنار کرد. به این ترتیب سعید طی احکامی البوغدیری نمصیه را به سرپرستی وزارت اقتصاد و نزار بن ناجی را به سرپرستی وزارت تکنولوژی ارتباطات مکلف کرد. مشخص نشده که سرپرستی وزارت کشاورزی و منابع آبی تونس به چه کسی واگذار می شود. قیس سعید همچنین بر مجازات تمام کسانی که اموال مردم را چپاول کرده‌اند، تأکید کرد. سعید در دیدار با رئیس اتحادیه صنعت و تجارت گفت: ما بر لزوم بازگشت اموال غارت شده به مردم تأکید می‌کنیم. اقدامات ما مربوط به حدود ۱۳ میلیارد دینار است.