نخست‌وزیر عراق در سخنانی آغاز اجرای سازوکارهای اجرایی و اجرایی طرح اصلاحات اقتصادی در این کشور را اعلام کرد. به گزارش رویترز، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در سخنانی پیش از آغاز جلسه کمیته عالی اصلاح، از آغاز اجرای سازوکارهای اجرایی و اجرایی طرح اصلاحات اقتصادی در این کشور خبر داد. وی در این باره گفت: از زمانی که ما برگه سفید، (طرح اصلاحات اقتصادی عراق) و اصلاحات را برای مقابله با فساد گسترده در کشور مطرح کردیم، در حال ایجاد فضای مناسب برای اجرای آن هستیم و امروز آغاز اجرای سازوکارهای اجرایی و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در چارچوب برگه سفید است. وی درباره این طرح اصلاحات افزود: این طرح راه حلی برای بحران مزمن مدیریت اقتصادی ارائه می‌دهد؛ بحرانی که وابستگی کامل به نفت و عدم تنوع منابع درآمد شاخصه آن است. ما می‌خواهیم به عراقی‌ها بگوییم که درباره اصلاحات جدی هستیم، بنابراین برنامه مدیریت اقتصاد کوتاه مدت نبوده و هدف آن اصلاحات یکپارچه طی پنج سال است. الکاظمی ادامه داد: خسارت‌های وارد شده به اقتصاد عراق بسیار زیاد است و به همین دلیل امکان اجرای طرح اصلاحات در مدت کوتاه وجود ندارد و هرکسی که قول دهد این کار را انجام دهد، دچار توهم شده است. هدف رشد کشور عراق است و نه دولت فعلی؛ چراکه عمر دولت‌ها سپری می‌شود و ما با تمام عزم خود می‌خواهیم اعتبار اقتصادی عراق را بازیابی کنیم.