بولسونارو گفت، تنها زمانی سمت ریاست جمهوری را تحویل فرد منتخب می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میلادی به صورت شفاف برگزار شود و تقلبی صورت نگیرد. به گزارش رویترز، اظهارات ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل نگرانی‌هایی را در میان منتقدانش به وجود می‌آورد که دلواپس این هستند این کاپیتان سابق راست افراطی ارتش برزیل، شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی میلادی را نپذیرد. بولسونارو قطعا مطمئن است که با لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق چپگرای برزیل در انتخابات سال آتی میلادی روبرو می‌شود؛ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که داسیلوا پیشرو است. بولسونارو در سخنرانی هفتگی خود و از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت: من سمت ریاست جمهوری را به هر کسی که در انتخابات عادلانه و شفاف برنده شود، تحویل می‌دهم. به کسی تحویل می‌دهم که تقلب نکرده باشد. بولسونارو از زمان پیروزی در انتخابات ۲۰۱۸ ریاست جمهوری اتهامات بی پایه و اساسی را درباره تقلب انتخاباتی در برزیل مطرح کرده که منتقدانش می‌گویند می‌تواند به چالشی بزرگ برای انتخابات قریب الوقوع سال آتی میلادی بدل شود، درست همانند همان اظهارات بی پایه و اساسی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا درباره انتخابات ۲۰۲۰ کشورش مطرح کرد.