معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه با تاکید بر اینکه کشورش دولت موقت وحدت ملی لیبی را به طور کامل به رسمیت می‌شناسد، گفت: طرف‌های خارجی باید به خواست مردم لیبی احترام گذاشته و شروط توافق آتش‌بس را رعایت کنند، ما از روسیه و همه طرف‌ها می‌خواهیم فورا تمامی نیروهای خارجی را از لیبی خارج کنند.  به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، جویی هود، در همایشی مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس برلین دو با تاکید بر اینکه کشورش دولت موقت وحدت ملی لیبی را به طور کامل به رسمیت می‌شناسد، گفت: آمریکا به شدت مخالف اقدامات یک‌جانبه نیروهای وابسته به خلیفه حفتر در بستن مرزهای این کشور با الجزایر است. هود اظهار کرد: این دست اقدامات با توجه به نقشه راه همایش گفتگوی سیاسی لیبی، نتایج معکوسی برای گذار سیاسی خواهد داشت و قرار است شورای ریاستی مطابق با قوانین لیبی، وظایف فرمانده عالی ارتش لیبی را برعهده بگیرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه ضمن درخواست از نیروهای حفتر برای حمایت از دولت وحدت ملی تاکید کرد: این حمایت نباید متوقف شود و باید از جمله در مورد انتخابات ملی آتی در دسامبر ادامه یابد. هود از لیبی خواست به محض روی کار آمدن دولتی از این انتخابات که به وضوح نشان دهنده خواست مردم لیبی است، کشورهایی را که با آنها همکاری‌های امنیتی خواهد داشت، انتخاب و تعیین کند.