بر اساس آمار آژانس آوارگان سازمان ملل درباره بی خانمانی اجباری، تعداد افرادی که در سراسر جهان و به دلیل درگیری‌ها و پیگردها مجبور به بی‌خانمانی شده‌اند دو برابر شده و به رقم بیش از ۸۲ میلیون تن در ۲۰۲۰ رسیده است. به گزارش اسپوتنیک، این گزارش پیش از روز جهانی پناهجویان در ۲۰ ژوئن منتشر شد و در آن آمده است: تا پایان ۲۰۲۰، تعداد افرادی که به دلیل درگیری‌ها، پیگردها، خشونت، نقض حقوق بشر و سایر موارد جدی مربوط به نقض و ایجاد اختلال در نظم عمومی مجبور شدند تن به آوارگی بدهند، به ۸۲.۴ میلیون تن رسیده که بالاترین میزان محسوب می‌شود.

این آمار بیش از دو برابر سطح یک دهه گذشته یعنی ۴۱ میلیون تن در ۲۰۱۰ است. در این آمار همچنین آمده است، در نتیجه، بیش از یک درصد از جمعیت جهان، یک نفر از ۹۵ نفر، اکنون مجبور به بی‌خانمانی هستند، در حالیکه این میزان در ۲۰۱۰، یک نفر در ۱۵۹ نفر بود. بر اساس اعلام آژانس مذکور، بیش از ۲۶ میلیون تن از آنهایی که بی خانمان شده‌اند، پناهجو هستند و تقریبا یک میلیون کودک نیز به عنوان پناهجو در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به دنیا آمده‌اند.