حدود ۲۵ هزار نفر در خیابان‌های مادرید علیه عفو قریب‌الوقوع چند تن از رهبران جدایی طلب محبوس کاتالونیا دست به اعتراض زدند. به گزارش آناتولی، معترضان با در دست داشتن پرچم‌های قرمز و زرد اسپانیا در میدان مرکزی کولون در مادرید، اسپانیا تجمع کرده و علیه اقدام دولت برای عفو این رهبران جدایی طلب کاتالونیا دست به اعتراض زدند. همچنین سیاستمداران جناح راستی و یکسری از روشنفکران اسپانیایی، دولت جناح چپی این کشور را به نابود کردن یکپارچگی قلمروی اسپانیا متهم کرده‌اند. پابلو کاسادو، رهبر حزب مردمی پیش از این راهپیمایی گفت: ما از نخست وزیر انسجام، عزت و محافظت از وحدت ملی و قانون اساسی را که برای دفاع از آن سوگند یاد کرده، می‌خواهیم. ما از او می‌خواهیم تا تمامیت ملی اسپانیا را به یک مشت رای نفروشد. معاون نخست وزیر اسپانیا هم اعلام کرده که حکم عفو این افراد صادر می‌شود.