هزاران نفر در اسلوونی برای انتخابات زودهنگام تجمع کردند. یکی از برگزارکنندگان این تجمع اظهار کرد معترضان خواستار انتخابات زودهنگام هستند و افزود جنز جانسا، نخست‌وزیر این کشور، اسلوونی را به مسیر دیکتاتوری می‌برد. به گزارش رویترز، اسلوونی طی سال گذشته شاهد اعتراضاتی علیه دولت جانسا بوده است، اگرچه رویداد اخیر بزرگ‌ترین رویداد چند ماه اخیر به حساب می‌آمد. معترضان می‌گویند دولت با حمله به رسانه و محدود کردن حقوق گروه‌های محیط‌زیستی، در حال پایمال کردن حقوق مدنی است. جانسا که در فوریه ۲۰۲۰ به عنوان نخست‌وزیر مورد تأیید قرار گرفت، قبل‌تر نیز طی دوره‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳، رهبری دولت اسلوونی را بر عهده داشت. مارجان سارک، نخست‌وزیر پیشین اسلوونی به این خاطر استعفا داد که برای اجرای قوانین مهم کابینه‌اش از حمایت کافی در پارلمان برخوردار نبود. یک انتخابات پارلمانی سروقت قرار است، اواسط ۲۰۲۲ برگزار شود.