به دنبال موافقت شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل تیم ناظر بر انتخابات عراق، وزارت خارجه این کشور توضیحاتی را در اینباره ارائه داد. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی گفت که هیچ نظارت بین‌المللی بر انتخابات عراق وجود نخواهد داشت. وی در این باره تصریح کرد: هیچ نظارت بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی عراق وجود نخواهد داشت و تنها تیمی از سازمان ملل برای نخستین بار روند انتخابات را رصد خواهد کرد. الصحاف در ادامه گفت که این تیم به درخواست دولت عراق و با پایبندی کامل به حاکمیت ملی کشور انتخابات را رصد می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شورای امنیت جمعه به اتفاق آراء با صدور مجوز به هیات سازمان ملل در عراق و جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل این سازمان در بغداد برای تشکیل یک تیم با هدف رصد انتخابات آتی عراق موافقت کرد.