کاربران ژاپنی از تمرینات نظامی روسیه در قطب شمال خشمگین شده‌اند. به گزارش سایت «یاهو نیوز ژاپن»، کاربران ژاپنی از تمرینات نظامی روسیه در قطب شمال خشمگین و خواستار نابودی کشور روسیه شدند. در سایت مذکور اخباری در باره مانور روسیه در قطب شمال، تحکیم زیرساخت نظامی روسیه در نواحی قطبی، جدیدترین تسلیحات روسیه و راه آبی شمال منتشر شده است. تعدادی از کاربران سایت به این نتیجه رسیدند که گویا روسیه برای تجاوز به خاک ژاپن تهیه می‌بیند. به نقل از اسپوتنیک، کاربری با لقب Amuwe نوشت: گرم شدن اقلیم، حمله به ژاپن را محتمل می‌کند. روسیه و چین ممکن است به ژاپن و تایوان ضرباتی وارد آورند. ژاپن در محاصره کشورهای  متجاوز قرار گرفته است. باید به فکر سلاح هسته‌ای بود. کاربر دیگری ادعا کرد اگر دیکتاتورهایی مانند روسیه و چین بطور کامل نابود نشوند، دنیا رنگ آرامش نخواهد دید. آن‌ها به هرحال «نیش‌های» خود را نشان خواهند داد. تا دیر نشده است، باید از صحنه زمین پاک شوند. کاربر «یاف» نوشت: راه شمال فقط به روسیه تعلق ندارد. اگر روسیه ادعای ارضی مطرح کند، ژاپن باید شناوری کشتی‌های آن را در گذر راه شرق محدود سازد. عدم اجازه عبور کشتی‌های روسیه و چین در مسیر دریایی شمال ممکن خواهد بود.